Мрієте про круїз по Балтійському морю? БОМОНД дарує Скандинавський Weekend!
Для того, щоб виграти круїз на двох потрібно:
1. Підписатися на офіційні аккаунти Бомонд в соціальних мережах: facebook.com/bomondua/ instagram.com/bomondua/ 2.Відмітити в коментарях анонсу розіграшу трьох друзів, з якими Ви би хотіли поїхати в круїз 3.Чекати на результати розіграшу – 23.04.19 на офіційних сторінках Бомонд в Instagram та Facebook. Бажаємо успіхів!
Період акції – з 25.03.19 по 21.04.19

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної Акції

1. Загальні положення

1.1. Замовником та Виконавцем проведення рекламної Акції (надалі – Акція,) є ТОВ "БОМОНД ГРУПП"

1.2. Акція проводиться на території України (надалі – Територія Акції)

1.3. Загальний період проведення Акції, протягом якого можна буде брати участь в Акції, триватиме з «26» березня 2019 року по «21» квітня 2019 року

2. Участь в Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, що є громадянами України і проживають на території України, окрім тимчасово окупованих територій, та досягли повноліття (18 років), за винятком осіб, зазначених у п 2.2. даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

  • працівники Замовника/Виконавця та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
  • власники та працівники рекламних агентств та партнерів, причетних (залучених) до проведення Акції, та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки)
  • обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України.

3. Умови участі в Акції

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам Розділу 2 даних Правил і бажає отримати заохочення Акції (надалі за текстом «Заохочення») необхідно:

3.1.1. В соціальній мережі Інстаграм на офіційній сторінці мережі магазинів «Бомонд» https://www.instagram.com/bomondua/:

1. Відмітити 3 друзів у коментарях до публікації про анонс розіграшу.

2. Бути підписаним на акаунт «bomondua» в Інстаграм.

Профіль учасника повинен бути відкритим до оголошення результатів розіграшу.

3.1.2. в соціальній мережі Фейсбук на офіційній сторінці мережі магазинів «Бомонд» https://www.facebook.com/bomondua/:

1) Відмітити 3 друзів у коментарях до публікації про анонс розіграшу.

2) Бути підписаним на сторінку «bomondua» в Фейсбук.

3) Профіль учасника повинен бути відкритим до оголошення результатів розіграшу.

4. Заохочення Акції.

4.1. Фонд заохочень рекламної акції складається з наступної кількості та видів Заохочень:

Круїз між Таліном і Стокгольмом на двох з 17 по 20 травня 2019 року – 2 штуки

Кожна поїздка включає в себе:

- авіа переліт Київ-Талін-Київ;

- проживання в готелі в Таліні;

- круїз Талін-Стокгольм-Талін 

- снідонок в готелі

 

4.2. Заохочення вручаються Учаснику Акції, що здобув право на отримання Заохочення, відповідає умовам даних правил, надав всі необхідні документи, які вимагає організатор (список документів надає організатор протягом десяти днів з моменту визначення переможця) до 30.04.2019 та зобов`язуються надати фотозвіт з подорожі і дати згоду на використання фото та відео контенту з вручення подарунків та подорожі в СМІ та соціальних мережах Замовника/Виконавця.

4.3. Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочень, можуть отримати Заохочення лише за умови виконання всіх вимог, передбачених Правилами.

4.4. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України. Замовник Акції проводить нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб – Учасників Акції, що отримали відповідні Заохочення Акції, передбачені п. 4 цих Правил. В подальшому Виконавець та Замовник Акції не несуть відповідальності стосовно зобов’язань Учасників Акції, які отримали Заохочення Акції, щодо сплати податку з доходів фізичних осіб.

 

 

5. Визначення Учасників Акції, які отримають Заохочення.

5.1. Можливість взяти участь в акції, є в осіб, які відповідають вимогам Розділу 2 даних Правил, починаючи з «26» березня 2019 р. по «21» квітня 2019 р.

5.2. Визначення Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Заохочень, зазначених в п.4.1. даних Правил, здійснюється відповідно до цих Правил «23» квітня 2019 р., під час проведення Розіграшу, який відбудеться в соціальних мережах «БОМОНД».

Розіграш буде проводитися шляхом випадкового вибору претиндентів на виграш у кожній соціальній мережі окремо за допомогою сервісу random.org. При невиконанні вибраним переможцем умов розіграшу, обирається наступний кандидат, який стає переможцем і так далі.
Учасник акції, що став переможцем акції отримує Заохочення. Для отримання Заохочення учасник, що стає переможцем Акції має звернутися до адміністрації сторінки в соціальній мережі, та надати всі контактні дані (ПІБ, контактний номер телефону, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код) для подальшого зв`язку для повідомлення деталей та документального оформлення виграшу.

5.3. Заохочення може бути отримане Учасником Акції, які здобув право на їх отримання тільки на умовах цих Правил.

5.4. Отримання Заохочення Акції здійснюється лише в межах території України.

5.5. Право власності на Заохочення Акції переходить до відповідного Учасника Акції з моменту отримання такого Заохочення Акції відповідно до умов цих Правил.

5.6. Неухильне додержання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання Заохочення Акції. При цьому такий Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення Акції, та не має права на одержання від Замовника/Виконавця будь-якої компенсації.

5.7. Замовник/Виконавець залишають за собою право змінити строк  вказаний в п.5.1., розмістивши зміни на https://www.instagram.com/bomondua/  та https://www.facebook.com/bomondua/

6. Обмеження

6.1. Заміна Заохочень Акції будь-яким іншим благом не допускається.

6.2. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість учасників Акції отримати або скористатися Заохоченням Акції з будь-яких причин, що від них не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів, а також при відсутності особи, що здобула право на отримання Заохочення Акції, неможливості її повідомлення про відповідне Заохочення Акції так, як це вказано вище.

6.3. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання.

6.4. Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції. Замовник/Виконавець Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень Акції. Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.5. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за проведення Акції у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця обставини.

6.6. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий учасник не має права передати/поступитися своїм правом третій особі.

6.7. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та адресу).

6.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду.

7. Надання інформації

7.1. Для отримання Заохочення в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Замовникові/Виконавцеві інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

7.2. Збір інформації згідно з п.7.1. дозволить Замовникові/Виконавцеві якнайшвидше передати Заохочення Акції особам, що мають на них право, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.

7.3. Замовник гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних», а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

7.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації та на обробку персональних даних Замовником/Виконавцем, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України а також закону України «Про захист персональних даних».

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті www.bomond.com.ua.

8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Замовником Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

9. Інші умови

9.1. Беручи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Заохочень та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочень Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця будь-якої компенсації.

9.2. Замовник/Виконавець Акції гарантують неупередженість процедури визначення особи, що має право на отримання Заохочень Акції, у відповідності з цими Правилами.

9.3. Замовник /Виконавець Акції залишають за собою право змінити Правила Акції, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.4. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» в рамках даної Акції:

  • Замовник Акції є Власником бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних, на умові Договору доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних, а також здійснює державну реєстрацію бази персональних даних – учасників Акції;
  • Виконавець Акції є Розпорядником бази персональних даних, який за дорученням Власника бази персональних даних здійснює обробку персональних даних.

9.5. Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища, зображення, інтерв’ю та інші матеріали про них і надані ними власні зображення (в тому числі розміщені в мережі Інтернет) можуть бути використані Організатором Акції та/або уповноваженими ними третіми особами без отримання додаткової згоди й без додаткової плати з метою інформування про результати проведення Акції, а також у рекламних цілях (у рекламі) без нарахування та виплати будь-якої винагороди Учасникам Акції та будь-яким третім особам.